Iets over Phytochroom

Phytochroom is een plantpigment, dat betrokken is bij het waarnemen van licht en werkt als een lichtsensor. Hierdoor wordt het dag- en nachtritme geregeld en gaat de plant naar het licht toegroeien als het in de schaduw komt te staan. Ook veel bloeiende planten gebruiken phytochroom om de bloei te reguleren. Er zijn twee soorten phytochroom B (isomeren) Phytochroom B1 absorbeert het rode licht van 660 nm, terwijl phytochroom B2 het infrarood licht van 730 nm absorbeert.
Daglicht bestaat voor een groot gedeelte uit rood licht en er is dan vooral het phytochroom B2 aanwezig. (zie ook de artikelen over bijlichten).
Gedurende de nacht verandert het phytochroom B2 in phytochroom B1.

Bloeireacties
Veel bloeiende planten reageren met bloei op de daglengteverschillen in de verschillende seizoenen.
Er zijn lange dag, dag neutrale en korte dag planten.
Bloemen reageren ook op phytochroom. Zo openen de bloemknoppen van sommige planten zich in de loop van de dag onder invloed van de zon, enkele bloeien in de avond.

Groeireacties
Phytochroom B2 gaat de strekking van zaailingen tegen, omdat de kieming in de grond, dus in het donker plaats vindt.
Komt de zaailing boven de grond dan moet de strekkingsgroei stoppen.
Ook bladgroei, chlorofyl aanmaak en het rechtop laten groeien van de stengel (epicotyl of hypocotyl) van zaailingen worden be´nvloed door het phytochroom.