Iets over korte-dag planten en lange-dag planten


Er moet een reden zijn voor een plant om vroeg (soms nog in de winter) te bloeien.
Maar,  hoe weet een plant wanneer het tijd wordt om te bloeien? (het zit in de genen)

Veel vroegbloeiers zijn bosplanten of steppenplanten.
In een loofbomenbos is er alleen in het voorjaar op de grond voldoende licht, omdat er nog geen bladeren aan de bomen zitten.
Steppenplanten moeten vroeg bloeien omdat het later in het jaar te droog wordt.
Veel planten bloeien juist laat omdat het bepaalde insecten nodig heeft voor de bestuiving.
Voor sommige planten geldt dat deze veel tijd nodig heeft om vruchten en zaden te maken.
Deze vruchten moeten vervolgens voldoende lang rijpen, in ieder geval voor de winter, zodat té laat bloeien ook niet goed is.

Het moment van bloei is misschien wel de belangrijkste beslissing in een plantenleven. Hoe weten de planten dat het tijd is om bloemen te maken?
Bij veel soorten planten is de daglengte belangrijk voor de bloei.
We onderscheiden drie soorten planten: Vroeger dacht men dat de lichtperiode bepaalt wanneer een plant bloeit, vandaar de naamgeving korte- en lange-dag planten.
Later bleek dat de lengte van de donkere, nachtelijke periode minstens zo belangrijk is. In experimenten werd de nacht onderbroken door korte lichtflitsen te geven aan verschillende typen planten. Als je in het midden van een lange nacht een korte-dag-plant blootstelt aan rood licht, dan wordt de bloei geremd. Op dezelfde manier kan een korte lichtpuls in de nacht van lange-dag-planten de bloei versnellen.
Een wietoogst kan volledig mislukken als in de bloeitijd gedurende de nachtelijke periode de verlichting aangaat, zelfs al is het maar heel kort.

Pas sinds enkele jaren is bekend dat het licht fotoreceptoren activeert, zoals bijvoorbeeld de roodlichtreceptor fytochroom en cryptochroom dat op blauw licht reageert. De fotoreceptoren hebben een actieve en een inactieve vorm en kunnen zodoende functioneren als een soort lichtschakelaar.
Sommige planten hebben bepaalde genen, waarmee ze het aantal uren licht per etmaal meten.
Boven de drempelwaarde van het aantal uren licht worden er bloemvormende processen gestart.

Naast de daglengte is een koude periode belangrijk voor veel planten. Blijkbaar weten planten op een of andere manier dat ze niet midden in de winter moeten gaan bloeien, want pas na een lange koude periode komen veel planten op het noordelijk halfrond in bloei.
Ook hierbij speelt een gen een rol door de productie van een bepaald eiwit, dat de bloei onderdrukt. We kennen dit proces (vernalisatie) ook voor de kieming van bepaalde zaden. De plant heeft gedurende een redelijk lange periode (meerdere weken) een lage temperatuur nodig.
Door deze koudeperiode wordt dit eiwit (FLC) permanent uitgeschakeld.
Lage temperatuur is belangrijk voor de start van de bloeiperiode, bij hoge temperatuur in het voorjaar zien we dat de bladontwikkeling eerder tot stand komt.

Zonder SPURT kunt u niet

www.spurt-sproeisystemen.nl